liên hệ với chúng tôi

Liên hệ chúng tôi qua website, email hoặc gọi điện. Nhân viên V-Box nói tiếng Việt & tiếng Anh.

GHÉ THĂM CHÚNG TÔI

Bạn hãy đặt hẹn đến thăm kho của chúng tôi và xem những gian kho còn trống cho thuê phù hợp với nhu cầu của bạn.

GỌI ĐIỆN CHO CHÚNG TÔI

Nhân viên V-Box giao tiếp bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Chúng tôi có thể trả lời mọi câu hỏi của Bạn và huớng dẫn Bạn thực hiện các buớc đặt chỗ và thanh toán.

EMAIL CHÚNG TÔI

Bạn có nhu cầu liên hệ chúng tôi để đặt kho, thanh toán và những vấn đề khác, Email chúng tôi:

ĐĂNG KÝ NGAY


ĐĂNG KÝ NGAY